headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

HISTORIE
thumb Legostenen Gemondseweg LR

Wie herinnert ze nog? 2008, de grote, felgekleurde legostenen bij de toegangswegen naar de dorpskern. Ze werden er neer gezet om alle Gemondenaren uit te nodigen mee te bouwen aan de leefbaarheid en vitaliteit van hun dorp.
Eind 2008 volgden enkele drukbezochte dorpsbijeenkomsten die een schat aan ideeën, suggesties en concrete plannen opleverden. Ze boden in ieder geval meer dan voldoende inspiratie om mee aan de slag te gaan.

Alle input uit Gemonde kwam samen in het IDOP, het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan. Op 28 september 2009 werd het IDOP gepresenteerd aan alle belangstellende Gemondenaren. Op diezelfde avond kon men zich opgeven voor een klankbordgroep. De voornaamste taak van deze groep was het opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Op 11 februari 2010 is het concept van dit programma in de klankbordgroep besproken. Vervolgens werd een subsidieverzoek opgesteld en naar de provincie Noord-Brabant gestuurd.
Eind februari 2011 kwam het verlossende antwoord: IDOP Gemonde kreeg 750.000 euro van de provincie. Maar wel met de voorwaarde dat de gemeente of een andere organisatie er een gelijk bedrag bij zou leggen. Dat betekende dus dat elk project voor 50% werd betaald met IDOP-geld en voor 50% door anderen. Een andere belangrijke voorwaarde was verder dat de projecten binnen twee jaar werden uitgevoerd. Elk project dat in februari 2013 niet klaar zou zijn, werd niet gesubsidieerd. In verschillende werkgroepen ging de Leefbaarheidsgroep aan de slag.

Op 25 mei 2012 werd de Leefbaarheidsgroep Gemonde een stichting. Met de gemeente is toen een convenant gesloten om in goede samenwerking verder te gaan op de ingeslagen weg.

Medio 2013 is het IDOP officieel afgerond. (zie IDOP verslag) Er is veel goeds bereikt voor Gemonde, al zijn er ook projecten die om verschillende redenen geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd. Het einde van het IDOP betekent zeker niet het einde van de Leefbaarheidsgroep. Onder de noemer ´Zorg voor Gemonde´ gaan we nu verder.