Slider

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Lovende woorden voor IDOP-presentatie

20120329- MG 7603Op 29 maart jongstleden zaten enkele tientallen Gemondenaren op de publieke tribune van de raadszaal van hun gemeente. Ze luisterden en keken naar vier dorpsgenoten die in het kader van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) plannen presenteerden aan de Raad die hiervoor speciaal bijeen was. De burgemeester en de betrokken wethouder waren overigens ook aanwezig.

Lees meer: Lovende woorden voor IDOP-presentatie

Geslaagde excursie bedrijfsverzamelgebouw voor en door Gemonde

DSC01314Op dinsdagavond 13 maart zijn de ondernemers die geïnteresseerd waren in de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een bedrijfsverzamelgebouw in Gemonde op excursie geweest langs bedrijfsverzamelgebouwen in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Deze excursie werd georganiseerd door de werkgroep werken van het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) Gemonde in samenwerking met Albers en Oplossingen, de gemeente Sint-Michielsgestel, de Provincie Noord-Brabant en de Leefbaarheidsgroep Gemonde. De Leefbaarheidsgroep Gemonde komt op voor het algemeen belang in Gemonde nu en in de toekomst.

Lees meer: Geslaagde excursie bedrijfsverzamelgebouw voor en door Gemonde

Presentatie Werkgroep Voorzieningen en Wonen

Bijna honderd Gemondenaren waren op 7 maart aanwezig in zaal De Schuif, benieuwd naar de presentatie van de Werkgroep Voorzieningen en Wonen.

Het oorspronkelijke idee was om na te denken over een multi-functioneel gebouw, een groot gebouw waar allerlei maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Al snel werd dit idee verlaten, een dergelijk groot gebouw past immers niet in ons landelijke dorp.

Lees meer: Presentatie Werkgroep Voorzieningen en Wonen

Geslaagde ondernemersavond in Gemonde

Netwerkavond Gemondse Ondernemers

Beslaglegging gemondeDe werkgroep werken van het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan Gemonde legde afgelopen woensdag beslag op de vrijetijd van ondernemers in Gemonde. De werkgroep werken maakte de verwachtingen van ruim 40 ondernemers waar en hebben de avond leuker en makkelijker gemaakt door ondernemers met elkaar in contact te brengen.

Lees meer: Geslaagde ondernemersavond in Gemonde