headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Start aanleg trapveld en skateramp

Op korte termijn gaat de aanleg van het trapveldje en de skateramp van start. De firma Vogels verwacht deze beide Leefbaarheidsgroep projecten omstreeks begin oktober 2012 op te kunnen leveren.

Een historische gebeurtenis

Het was 25 mei 2012. Buiten scheen de zon uitbundig, binnen in dorpshuis De Kei heerste een feestelijke, ontspannen sfeer. Het was zover: de Leefbaarheidsgroep werd een stichting en met de gemeente werd een convenant gesloten om in goede samenwerking verder te gaan op de ingeslagen weg.
De gemeente werd officieel vertegenwoordigd door burgemeester Pommer en wethouder Mathijssen, de Leefbaarheidsgroep door de volgende vertegenwoordigers van het nieuwe stichtingsbestuur: Leny de Pooter, Willem Marcelis, Hans Slegers, Jean-Sebert v.d. Doelen en Hans v.d. Schoot. Verder zat ook notaris E.C. van Luijn uit Boxtel achter de tafel.

Lees meer: Een historische gebeurtenis