Slider

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Ondernemers uitgenodigd @Gemonde

De werkgroep werken van het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan Gemonde (IDOP) organiseert samen met Ondernemersvereniging Gemonde op woensdagavond 31 oktober een leerzame en gezellige ondernemersavond in Café Kloosterzicht.

Lees meer: Ondernemers uitgenodigd @Gemonde

Project 'Blijvend Thuis in Gimde'

2311-LLG-Poster-wg-wonen---woning-aanpassing-proef-1

Naarmate mensen ouder worden, ondervinden ze steeds meer hinder van obstakels in hun eigen huis. Trappen, drempels, te smalle of te zware deuren, het zijn allemaal redenen waardoor mensen besluiten om te verhuizen. Net zoals een dak het beste gerepareerd kan worden als de zon schijnt, zo kan iemand het beste zijn huis aanpassen aan specifieke behoeften voordat die persoon die behoeften daadwerkelijk heeft. Het doel van dit project is om te zorgen dat de wat oudere Gemondenaren bewust worden van de mogelijkheden die er zijn om hun huis aan te passen zodat ze nog jaren in datzelfde huis kunnen blijven wonen.

Lees meer: Vragenlijst Blijvend Thuis in Gimde

Uitslag Enquête Leefbaarheidsgroep Gemonde

De enquête met als kernvraag Dorpshart of Buurtwinkel, gehouden op 12 september is succesvol verlopen. Maar liefst 659 personen namen deel aan de enquête.

Grafiek idop besteding

De meest opvallende uitkomsten uit de enquête zijn:

Lees meer: Uitslag Enquête Leefbaarheidsgroep Gemonde

Enquête Dorpshart of buurtwinkel2312 LGG Enqueteposter LGG

De gemeente heeft via een huis aan huis brief aan alle inwoners van Gemonde laten weten dat de aankoop van de kerk en pastorie in het kader van het dorpsontwikkelingsplan onhaalbaar is omdat de kosten te hoog zijn gebleken.

De Leefbaarheidsgroep is uiteraard teleurgesteld door deze ontwikkeling maar gaat zeker door met het dorpsontwikkelingsplan. In het licht van deze nieuwe ontwikkelingen wil de Leefbaarheidsgroep haar achterban graag betrekken bij kiezen van de juiste route naar een leefbaar Gemonde in de (nabije) toekomst.

Klik HIER om naar de enquête te gaan.

Note: Bij het inrichten van de enquête op een van de gratis enquête mogelijkheden online is onvoldoende inschatting gemaakt van de daaraan verbonden risico's. Nu, na publicatie blijkt dat er via reclamebanners op deze gratis site o.a. politieke partijen in beeld komen, wil de Leefbaarheidsgroep benadrukken dat we absoluut politiek neutraal zijn. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.

De Leefbaarheidsgroep Gemonde.