Slider

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Wens Gemondse jeugd in vervulling20121013openingskatebaan

Op zaterdag 13 oktober is het nieuwe skateterrein en multifunctionele sportveld bij Sportpark de Laat officieel in gebruik genomen. Ondanks het slechte weer waren er nog zo'n vijftig ouders en kinderen bij de opening aanwezig.
Foto: Leden van het Skatecircus uit 's-Hertogenbosch gaven een demonstratie skaten bij de opening.

Ondernemers uitgenodigd @Gemonde

De werkgroep werken van het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan Gemonde (IDOP) organiseert samen met Ondernemersvereniging Gemonde op woensdagavond 31 oktober een leerzame en gezellige ondernemersavond in Café Kloosterzicht.

Lees meer: Ondernemers uitgenodigd @Gemonde

Project 'Blijvend Thuis in Gimde'

2311-LLG-Poster-wg-wonen---woning-aanpassing-proef-1

Naarmate mensen ouder worden, ondervinden ze steeds meer hinder van obstakels in hun eigen huis. Trappen, drempels, te smalle of te zware deuren, het zijn allemaal redenen waardoor mensen besluiten om te verhuizen. Net zoals een dak het beste gerepareerd kan worden als de zon schijnt, zo kan iemand het beste zijn huis aanpassen aan specifieke behoeften voordat die persoon die behoeften daadwerkelijk heeft. Het doel van dit project is om te zorgen dat de wat oudere Gemondenaren bewust worden van de mogelijkheden die er zijn om hun huis aan te passen zodat ze nog jaren in datzelfde huis kunnen blijven wonen.

Lees meer: Vragenlijst Blijvend Thuis in Gimde

Uitslag Enquête Leefbaarheidsgroep Gemonde

De enquête met als kernvraag Dorpshart of Buurtwinkel, gehouden op 12 september is succesvol verlopen. Maar liefst 659 personen namen deel aan de enquête.

Grafiek idop besteding

De meest opvallende uitkomsten uit de enquête zijn:

Lees meer: Uitslag Enquête Leefbaarheidsgroep Gemonde