headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

"Helpt elkander"

De leus "helpt elkander" wordt door de komende bezuinigingen actueler.
Ook voor de mensen uit Gemonde.
De "leefbaarheidsgroep" Gemonde zet zich in voor de leefbaarheid in Gemonde maar kan niets zonder de hulp van andere Gemondse inwoners.
Het blijkt dat veel mensen in Gemonde, veelal ouderen, behoefte hebben aan een plek om, ongedwongen, samen te komen.

Lees meer: "Helpt elkander"

Drempel Lariestraat

Direct omwonenden hebben van de gemeente een brief gekregen. De brief kunt u hier lezen.

Werkgroep Dorpshart tweede bericht

De werkgroep Dorpshart is hard aan het werk om na te denken over de mogelijkheden om het plan voor de dorpskern, ondanks het gebrek aan geld, toch haalbaar te maken. Dat vraagt om intensief intern overleg, creativiteit en vertrouwen. Daarbij is uiteraard overleg met de parochie en het Bisdom en regelmatig contact met de Leefbaarheidsgroep, onderdeel van haar taak.

Lees meer: Werkgroep Dorpshart tweede bericht

Bijgesteld voorstel kruising Sint Lambertusweg – Boomstraat

De Leefbaarheidsgroep Gemonde werkt samen met de gemeente aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Gemonde. Eén van de maatregelen is het verhogen van de kruising St.Lambertusweg – Boomstraat binnen de bebouwde kom.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoer?
De werkzaamheden zijn dinsdag 27 november gestart. Op de St.Lambertusweg is de halve weg beschikbaar. De Boomstraat is afgesloten bij de kruising.
In verband met de asfalteringswerkzaamheden is de gehele kruising afgesloten vanaf maandag 3 december tot en met woensdag 5 december. Er wordt een omleidingsroute ingesteld over de Boomstraat (buiten bebouwde kom) – Laan ten Habraken – Kerkeind vv.
De werkzaamheden zullen waarschijnlijk vrijdag 7 december worden afgerond.

Hebt u vragen?
Neem dan contact op met de heer R. Sijstermans, telefoonnummer (073) 553 1225.

Brief bewoners

Aanvullende informatie