headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar

Op maandag 10 december kwam de Werkgroep Dorpshart voorlopig voor de laatste keer bij elkaar. De opdracht die zij kreeg van de

1H5A5761-2

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde is klaar en kan gepresenteerd worden. Samen met een brief van de Stichting wordt het plan voor het dorpshart naar bisschop Hurkmans gestuurd, naar het oude en nieuwe kerkbestuur, de PCI (Parochiële Charitas Instelling) en het college van B en W van St. Michielsgestel.
Aan de bisschop wordt gevraagd uiterlijk 15 januari 2013 te reageren.

Lees meer: Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar

"Helpt elkander"

De leus "helpt elkander" wordt door de komende bezuinigingen actueler.
Ook voor de mensen uit Gemonde.
De "leefbaarheidsgroep" Gemonde zet zich in voor de leefbaarheid in Gemonde maar kan niets zonder de hulp van andere Gemondse inwoners.
Het blijkt dat veel mensen in Gemonde, veelal ouderen, behoefte hebben aan een plek om, ongedwongen, samen te komen.

Lees meer: "Helpt elkander"

Drempel Lariestraat

Direct omwonenden hebben van de gemeente een brief gekregen. De brief kunt u hier lezen.

Werkgroep Dorpshart tweede bericht

De werkgroep Dorpshart is hard aan het werk om na te denken over de mogelijkheden om het plan voor de dorpskern, ondanks het gebrek aan geld, toch haalbaar te maken. Dat vraagt om intensief intern overleg, creativiteit en vertrouwen. Daarbij is uiteraard overleg met de parochie en het Bisdom en regelmatig contact met de Leefbaarheidsgroep, onderdeel van haar taak.

Lees meer: Werkgroep Dorpshart tweede bericht