headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

marijnvoorbeeld1

 

Verkeersweek 15 t/m 19 april.

Opening 15 april  door wethouder Mathijssen en kinderburgemeester Ymke Veenstra  om 10.30 op het schoolplein van de Lambertusschool.

Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Start aanpassing verkeersveiligheid Pastoor van Kesselhof

verkeersveiligheid

In deze bijlage kunt u hierover meer lezen.

Bekijk hier de flyer.

 

 

 

IDOP krijgt een jaar extra!dorpshart

Bij uitzondering heeft de Provincie aan De Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde een jaar extra gegeven om de IDOP-projecten die nog niet gerealiseerd zijn, alsnog een kans te bieden. Dit geldt met name voor het project dorpswinkel, de verkeersprojecten en de huiskamer voor Gemondenaren.
 
In deze nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid treft u meer informatie aan: Download nieuwsbrief (PDF)
 
 
 
 

In memoriam Piet Goedhart

Wij gedenken Piet Goedhart,
pastoor in Gemonde van 2004 tot juli 2012,
overleden in Waalwijk op 20 januari 2013, op 73-jarige leeftijdpastoor2

Zou er iemand in Gemonde zijn die hem niet is tegengekomen? Daarvoor hoefde je namelijk
niet in de kerk te komen. Hij bewoog zich voortdurend en graag tussen de mensen, niet
alleen als er wat te doen was in het dorp, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld
tijdens een wandelingetje of op weg naar de brievenbus.
En met wie heeft hij niet een praatje gemaakt, altijd met belangstelling, serieus of met de
blik van een ondeugende kwajongen.
Behalve overtuigd priester was hij een mensen-mens met een warm hart voor iedereen,
niemand werd door hem buiten- of uitgesloten. Onder zijn begeesterende oog werkten
tientallen vrijwilligers aan kleine en omvangrijke projecten; hij verstond de kunst mensen te
verbinden. Hij was een pastoor zoals de Gemondenaren zich wensen.
Dat de genegenheid wederzijds was, blijkt uit zijn keuze in Gemonde te worden begraven.