Slider

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

In memoriam Piet Goedhart

Wij gedenken Piet Goedhart,
pastoor in Gemonde van 2004 tot juli 2012,
overleden in Waalwijk op 20 januari 2013, op 73-jarige leeftijdpastoor2

Zou er iemand in Gemonde zijn die hem niet is tegengekomen? Daarvoor hoefde je namelijk
niet in de kerk te komen. Hij bewoog zich voortdurend en graag tussen de mensen, niet
alleen als er wat te doen was in het dorp, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld
tijdens een wandelingetje of op weg naar de brievenbus.
En met wie heeft hij niet een praatje gemaakt, altijd met belangstelling, serieus of met de
blik van een ondeugende kwajongen.
Behalve overtuigd priester was hij een mensen-mens met een warm hart voor iedereen,
niemand werd door hem buiten- of uitgesloten. Onder zijn begeesterende oog werkten
tientallen vrijwilligers aan kleine en omvangrijke projecten; hij verstond de kunst mensen te
verbinden. Hij was een pastoor zoals de Gemondenaren zich wensen.
Dat de genegenheid wederzijds was, blijkt uit zijn keuze in Gemonde te worden begraven.

 

Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar

Op maandag 10 december kwam de Werkgroep Dorpshart voorlopig voor de laatste keer bij elkaar. De opdracht die zij kreeg van de

1H5A5761-2

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde is klaar en kan gepresenteerd worden. Samen met een brief van de Stichting wordt het plan voor het dorpshart naar bisschop Hurkmans gestuurd, naar het oude en nieuwe kerkbestuur, de PCI (Parochiële Charitas Instelling) en het college van B en W van St. Michielsgestel.
Aan de bisschop wordt gevraagd uiterlijk 15 januari 2013 te reageren.

Lees meer: Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar

"Helpt elkander"

De leus "helpt elkander" wordt door de komende bezuinigingen actueler.
Ook voor de mensen uit Gemonde.
De "leefbaarheidsgroep" Gemonde zet zich in voor de leefbaarheid in Gemonde maar kan niets zonder de hulp van andere Gemondse inwoners.
Het blijkt dat veel mensen in Gemonde, veelal ouderen, behoefte hebben aan een plek om, ongedwongen, samen te komen.

Lees meer: "Helpt elkander"

Drempel Lariestraat

Direct omwonenden hebben van de gemeente een brief gekregen. De brief kunt u hier lezen.