headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Start aanpassing verkeersveiligheid Pastoor van Kesselhof

verkeersveiligheid

In deze bijlage kunt u hierover meer lezen.

Bekijk hier de flyer.

 

 

 

IDOP krijgt een jaar extra!dorpshart

Bij uitzondering heeft de Provincie aan De Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde een jaar extra gegeven om de IDOP-projecten die nog niet gerealiseerd zijn, alsnog een kans te bieden. Dit geldt met name voor het project dorpswinkel, de verkeersprojecten en de huiskamer voor Gemondenaren.
 
In deze nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid treft u meer informatie aan: Download nieuwsbrief (PDF)
 
 
 
 

In memoriam Piet Goedhart

Wij gedenken Piet Goedhart,
pastoor in Gemonde van 2004 tot juli 2012,
overleden in Waalwijk op 20 januari 2013, op 73-jarige leeftijdpastoor2

Zou er iemand in Gemonde zijn die hem niet is tegengekomen? Daarvoor hoefde je namelijk
niet in de kerk te komen. Hij bewoog zich voortdurend en graag tussen de mensen, niet
alleen als er wat te doen was in het dorp, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld
tijdens een wandelingetje of op weg naar de brievenbus.
En met wie heeft hij niet een praatje gemaakt, altijd met belangstelling, serieus of met de
blik van een ondeugende kwajongen.
Behalve overtuigd priester was hij een mensen-mens met een warm hart voor iedereen,
niemand werd door hem buiten- of uitgesloten. Onder zijn begeesterende oog werkten
tientallen vrijwilligers aan kleine en omvangrijke projecten; hij verstond de kunst mensen te
verbinden. Hij was een pastoor zoals de Gemondenaren zich wensen.
Dat de genegenheid wederzijds was, blijkt uit zijn keuze in Gemonde te worden begraven.

 

Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar

Op maandag 10 december kwam de Werkgroep Dorpshart voorlopig voor de laatste keer bij elkaar. De opdracht die zij kreeg van de

1H5A5761-2

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde is klaar en kan gepresenteerd worden. Samen met een brief van de Stichting wordt het plan voor het dorpshart naar bisschop Hurkmans gestuurd, naar het oude en nieuwe kerkbestuur, de PCI (Parochiële Charitas Instelling) en het college van B en W van St. Michielsgestel.
Aan de bisschop wordt gevraagd uiterlijk 15 januari 2013 te reageren.

Lees meer: Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar