Slider

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Gevolgen van krimp en doe-democratie vanuit het perspectief van de Gemondse burgerLGG Poster_lezing_kleine_kernen_04-06-2013-2

Lezing door Ben van Essen, voorzitter Vereniging Kleine Kernen Limburg

Om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor de Leefbaarheid van ons dorp, zo is inmiddels duidelijk geworden, is een nauwere samenwerking tussen Gemondenaren, Gemondse Verenigingen en de Leefbaarheidsgroep erg wenselijk in ons aller belang. Wij nodigen u graag uit om hierover met elkaar de dialoog aan te gaan naar aanleiding van een inspirerende lezing over dit onderwerp. De avond zal plaatsvinden op:

Dinsdag 4 juni, Aanvang 19.30 uur, Zaal de Schuif, Gemonde. 

Lees meer: Gevolgen van krimp en doe-democratie vanuit het perspectief van de Gemondse burger

marijnvoorbeeld1

 

Verkeersweek 15 t/m 19 april.

Opening 15 april  door wethouder Mathijssen en kinderburgemeester Ymke Veenstra  om 10.30 op het schoolplein van de Lambertusschool.

Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Start aanpassing verkeersveiligheid Pastoor van Kesselhof

verkeersveiligheid

In deze bijlage kunt u hierover meer lezen.

Bekijk hier de flyer.

 

 

 

IDOP krijgt een jaar extra!dorpshart

Bij uitzondering heeft de Provincie aan De Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde een jaar extra gegeven om de IDOP-projecten die nog niet gerealiseerd zijn, alsnog een kans te bieden. Dit geldt met name voor het project dorpswinkel, de verkeersprojecten en de huiskamer voor Gemondenaren.
 
In deze nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid treft u meer informatie aan: Download nieuwsbrief (PDF)