Slider

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Dorpstafel Gemonde van start!LogoDorpstafel

Voor vraag & aanbod, ideeën, ontmoeting en hulp
Op 2 maart 2016 is de Dorpstafel Gemonde van start gegaan. Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur staat de koffie klaar in ‘De Kei’ in Gemonde. De Dorpstafel is een initiatief van Gemondenaren en staat voor burenhulp in een modern jasje. We willen er voor zorgen dat vraag & aanbod elkaar vinden op het juiste moment en op een manier die past bij de situatie.

Lees meer: Dorpstafel Gemonde van start!

VervoersPunt Gemonde -Poster VervoersPuntWEB

Nieuw initiatief zoekt chauffeurs


Op 29 september 2015 vond de DorpsAvond plaats in Gemonde. De grote opkomst op deze avond resulteerde in een groep dorpsbewoners die daadwerkelijk aan de slag wil gaan om de leefbaarheid in Gemonde te verbeteren. Eén groep gaat aan de slag met de Dorpstafel, de andere groep richt zich op het opzetten van een VervoersPunt in Gemonde.

Lees meer: VervoersPunt Gemonde

Wijkagent GemondeOlofdeBekkerWEB

Olof de Bekker, wijkagent voor onder andere Gemonde, stelt zich graag aan u voor.
Hij schetst een stukje achtergrondinformatie over de opzet van de politie in de gemeente Sint-Michielsgestel en geeft aan wat wij in Gemonde van hem kunnen verwachten.
Velen hebben al kennisgemaakt of over hem gehoord, tijd voor een persoonlijke introductie!

Lees meer: Wijkagent Gemonde

Dorpsavond GemondeWebflyer Gemonde WEB

Op dinsdag 29 september organiseerde Partis een dorpsavond voor alle inwoners van Gemonde. Doel van deze avond was om met elkaar na te denken over hoe we samen vorm kunnen geven aan ons ideale dorp, ideeën uit te wisselen en acties te formuleren.
De avond werd door zo'n 40 dorpelingen bezocht en op 20 oktober was er een vervolgbijeenkomst. Er zijn toen twee onderwerpen benoemd waar we de komende tijd mee aan de slag gaan: dorpstafel en een vrijwilligerscentrale voor vervoer.

Lees meer: Dorpsavond