headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

elektrische autoEnquête elektrische deelauto Gemonde

Wie in Gemonde woont en afspraken buiten het dorp heeft, is al gauw aangewezen op een auto. Wie geen auto heeft of deze even niet tot zijn of haar beschikking heeft, stapt in de buurtbus of (deel)taxi of schakelt de hulp van familie of vrienden in. Er is echter een prima alternatief: autodelen. Zeker voor wie weinig of incidenteel rijdt.

Leefbaarheidsgroep Gemonde wil nagaan in hoeverre er draagvlak bestaat voor een alternatief vervoersmiddel voor Gemonde: een elektrische deelauto. Zo’n auto kan op elk moment van de dag worden gereserveerd via pc, tablet of mobiel en is in veel gevallen beduidend goedkoper in gebruik dan het rijden van een eigen benzine- of dieselauto. Een deelauto ‘ontzorgt’ ook: u hoeft zich niet meer bezig te houden met (duur) onderhoud en onverwachte kosten voor reparaties.

Met een enquête willen we nagaan of ons dorp toe is aan deze eigentijdse, slimme en duurzame vorm van transport. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Dat kost u nog geen vijf minuten.

Start de enquête