headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Werkgroep Dorpshart heeft opdracht klaar

Op maandag 10 december kwam de Werkgroep Dorpshart voorlopig voor de laatste keer bij elkaar. De opdracht die zij kreeg van de

1H5A5761-2

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde is klaar en kan gepresenteerd worden. Samen met een brief van de Stichting wordt het plan voor het dorpshart naar bisschop Hurkmans gestuurd, naar het oude en nieuwe kerkbestuur, de PCI (Parochiële Charitas Instelling) en het college van B en W van St. Michielsgestel.
Aan de bisschop wordt gevraagd uiterlijk 15 januari 2013 te reageren.

De opdracht
Het gaat hier om een verder uitgewerkt plan voor de pastorie, de kerk en de grond er omheen, voor na 2020, als de kerk naar verwachting zijn huidige functie gaat verliezen.
De heer Broeders, directeur-econoom van het bisdom, heeft hierom gevraagd in het laatste gesprek dat een afvaardiging van de Werkgroep Dorpshart met hem had.

Met de hulp van twee deskundigen zijn er eigenlijk twee plannen gemaakt: één low-budget plan en één waarvoor meer geld nodig is.
In beide plannen staat het woord "hart" centraal. Een hart verbindt, brengt bij elkaar; het klopt, geeft zin en is duurzaam. Verder is met respect gekeken naar de twee gebouwen die zowel historische, landschappelijke als voor veel Gemondenaren emotionele waarde hebben.

In beide plannen liggen de bestaande gebouwen en de nieuw te bouwen appartementen plus gymzaal rond een parkachtige plek die te voet en met de fiets via drie paden te bereiken is.
In het low-budget plan is alles bescheiden, maar degelijk en verantwoord. In het andere plan worden er binnen in de kerk architectonisch aantrekkelijker veranderingen aangebracht.
In beide plannen blijft de buitenkant van de gebouwen in tact en de kerk kan, als dat ooit nodig mocht zijn, van binnen weer in de oude staat worden teruggebracht.
In beide plannen komen (na 2020 dus) in de pastorie huur-appartementen. In de kerk is in beide plannen plaats voor een stilte-ruimte en voor grote evenementen, grote en kleine gezelschappen, voor dorpshuis activiteiten en kleine commerciële activiteiten. Een en ander is voorzien van bijbehorende cijfers.
Het zijn vooral plannen die een beeld geven van de vele mogelijkheden, ze vormen een basis om mee verder te werken als daar – en dat hoopt de Leefbaarheidsgroep van harte – ruimte voor komt.

De brief
Het bisdom, bij monde van de heer Broeders, heeft tot nu toe de toekomst van kerk, pastorie en pastorietuin en het verlangen van veel Gemondenaren naar een dorpshart, alleen zakelijk benaderd. De Leefbaarheidsgroep, waarin ook een afvaardiging van de parochie, kan echter onmogelijk voldoen aan de eisen die het bisdom tot nu toe genoemd heeft voor huur of koop. In de begeleidende brief wil de Leefbaarheidsgroep de bisschop dan ook aanspreken als herder en hem uitleggen hoe belangrijk een dorpshart is voor de gemeenschap, zeker nu de structuur en veiligheid van een eigen parochie wegvallen per 1 januari 2013.

Hoe verder?
Als de reactie van de bisschop bekend is, wordt deze, samen met de brief en de twee plannen, aangeboden aan de inwoners van Gemonde en de media. En hoe de reactie ook zal zijn, de Leefbaarheidsgroep is vast besloten verder te gaan. Hoe? Dat hangt af van de inhoud van de reactie van de bisschop. Zomaar toelaten dat de gebouwen en de nabije omgeving in handen komen van een commerciële eigenaar? Dat wil de Leefbaarheidsgroep koste wat kost voorkomen en ze rekent daarbij op de steun van de Gemondse bevolking.