headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

"Helpt elkander"

De leus "helpt elkander" wordt door de komende bezuinigingen actueler.
Ook voor de mensen uit Gemonde.
De "leefbaarheidsgroep" Gemonde zet zich in voor de leefbaarheid in Gemonde maar kan niets zonder de hulp van andere Gemondse inwoners.
Het blijkt dat veel mensen in Gemonde, veelal ouderen, behoefte hebben aan een plek om, ongedwongen, samen te komen.


In Gemonde wonen meer dan 100 mensen die aan de norm van "eenzame oudere" voldoet, als we alle straten van Gemonde optellen wonen er in elke straat zes "eenzame oudere", misschien wel uw buurman of buurvrouw.

Inloopmiddag,
Voor alle mensen uit Gemonde is er elke vrijdag middag een inloopmiddag in dorpshuis de Kei.
Deze inloop middag wordt redelijk goed bezocht maar voldoet niet geheel aan de verwachting van de leefbaarheidsgroep.
We willen meer deelnemers uit onze doelgroep en meer activiteiten.

Wilt u op vrijdagmiddag eens lekker komen buurten of knutselen in de Kei dan bent u van harte welkom.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar deze middag te komen, neem dan contact op met een van de onderstaande verenigingen, wellicht dat er iemand is die u komt ophalen.

Vrijwilligers,
In overleg met de KBO, KVO en Zonnebloem zijn we op zoek naar vrijwilligers die voor de oudere mensen van Gemonde een leuke middag willen verzorgen.
Waar is behoefte aan?
Mensen die mee helpen om koffie te schenken, mee doen kaarten, biljarten, gezelschapspellen, enz.
Mensen die een leuke (knutsel) hobby hebben en die een middag in de maand, op toerbeurt, anderen helpen om te knutselen.
Mensen die een leuke hobby thuis hebben en anderen daar aan mee willen laten doen.
Mensen die ouderen naar de bijeenkomsten willen brengen en later weer ophalen.

"Helpt elkander",
Bent u bereid ons daarbij te helpen dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur van de KBO, KVO en Zonnebloem afd. Gemonde tel 5515322, u kunt zich aanmelden tijdens de inloopmiddag in dorpshuis de Kei of op de site http://www.leefbaarheidsgroepgemonde.nl

Denk er in ieder geval over na, misschien dat u wordt gevraagd om mee te helpen en breng dan bovenstaande leus in praktijk.