headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Werkgroep Dorpshart tweede bericht

De werkgroep Dorpshart is hard aan het werk om na te denken over de mogelijkheden om het plan voor de dorpskern, ondanks het gebrek aan geld, toch haalbaar te maken. Dat vraagt om intensief intern overleg, creativiteit en vertrouwen. Daarbij is uiteraard overleg met de parochie en het Bisdom en regelmatig contact met de Leefbaarheidsgroep, onderdeel van haar taak.

Op 18 oktober jongstleden is een plan, nog in ruwe vorm, besproken met de heer Broeders, directeur econoom van het Bisdom. Met de opmerkingen van de heer Broeders erbij is opnieuw naar het plan gekeken. Nu bestaat het uit twee delen: één voor de komende acht jaren, een periode waarin de kerk naar verwachting nog als kerk blijft functioneren, en een voor ná 2020. Met name voor de tweede periode is het nodig een duidelijk plan te maken, onderbouwd met cijfers. Met de hulp van deskundigen van buiten wordt het plan de komende weken uitgewerkt. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus over de kerk, de pastorie en de pastorietuin, maar ook over de gymzaal en appartementen op de plaats van de huidige gymzaal.

Op 14 november gaan vijf leden van de werkgroep Dorpshart namens de Leefbaarheidsgroep opnieuw met het Bisdom (de heer Broeders) in gesprek om de stand van zaken te bespreken. Op 26 november wordt het conceptplan besproken in de vergadering van de Leefbaarheidsgroep en op 3 december is het document definitief gereed. Spannend dus, want de tijd begint te dringen. De mogelijkheid om bij de provincie een jaar uitstel te vragen voor de winkel, hangt er namelijk ook vanaf.
Zodra er duidelijkheid is over de reactie van de drie betrokken partijen, wordt de Gemondse bevolking natuurlijk ook geïnformeerd.