headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Uitslag Enquête Leefbaarheidsgroep Gemonde

De enquête met als kernvraag Dorpshart of Buurtwinkel, gehouden op 12 september is succesvol verlopen. Maar liefst 659 personen namen deel aan de enquête.

Grafiek idop besteding

De meest opvallende uitkomsten uit de enquête zijn:

- De deelname aan de enquête is onder de leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar het grootst.

- Een meerderheid van de deelnemers woont langer dan 20 jaar in Gemonde.

- De IDOP plannen voor het Dorpshart van Gemonde zijn bij een grote meerderheid van de Gemondenaren bekend.

- Een kleine meerderheid 54,34% staat vóór dat vraag 7 aangeeft dat het Idopgeld maar éénmaal uitgegeven kan worden nog steeds achter de keuze voor de Buurtwinkel als focus voor het IDOP.

- Nadat aangegeven wordt dat het IDOPgeld maar één keer uitgegeven kan worden gaat er meteen iets veranderen. 45,66% van de deelnemers is nu voor het Dorpshart en nog 36,99% voor de Buurtwinkel.

- Ook al staat 54,3% van de deelnemers achter de aanvankelijke keuze voor de Buurtwinkel (vraag 6), maar liefst 57,23% van de deelnemers geeft nu al aan daar niet de dagelijkse boodschappen te gaan doen. Bovendien zegt 82,72% van de deelnemers dat zij op dit moment geen problemen ondervinden bij het boodschappen doen. Hier dringt de vraag zich op waar het draagvlak voor de Buurtwinkel zich dan wel bevindt. Dit vraagt om nadere detaillering.

- Deelnemers ouder dan 60 jaar omvat een groep van 28,92% ofwel 190 deelnemers aan deze enquête. Van deze groep is 40% voor de geldenbestemming het Dorpshart en 40,52% voor de gelden bestemming Buurtwinkel. 14,2% heeft geen voorkeur en 5,2% heeft geen mening.

De complete enquêteuitslag is hier te downloaden.

De Leefbaarheidsgroep komt op 27 september bij elkaar om tot besluiten voor de te volgen strategie te komen naar aanleiding van deze enquête-uitslag. Via onze website en de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.