headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Een historische gebeurtenis

Het was 25 mei 2012. Buiten scheen de zon uitbundig, binnen in dorpshuis De Kei heerste een feestelijke, ontspannen sfeer. Het was zover: de Leefbaarheidsgroep werd een stichting en met de gemeente werd een convenant gesloten om in goede samenwerking verder te gaan op de ingeslagen weg.
De gemeente werd officieel vertegenwoordigd door burgemeester Pommer en wethouder Mathijssen, de Leefbaarheidsgroep door de volgende vertegenwoordigers van het nieuwe stichtingsbestuur: Leny de Pooter, Willem Marcelis, Hans Slegers, Jean-Sebert v.d. Doelen en Hans v.d. Schoot. Verder zat ook notaris E.C. van Luijn uit Boxtel achter de tafel.

Waarom historisch?Ondertekening convenant Gemeente en leefbaarheidsgroep
De Gemondenaren zijn bestuurlijk gezien eeuwenlang aan hun lot overgelaten, zo vertelde Willem Marcelis. Veel Gemondenaren zelf kennen nog de situatie waarin het kerkdorp bij vier gemeenten hoorde. In de beleving van veel Gemondenaren hingen zij er maar bij, werden zij niet serieus genomen en dat gaf een permanent gevoel van ongenoegen.

In de loop van de tijd werden wel pogingen gedaan deze onbevredigende situatie te veranderen, maar alle pogingen brachten niet waar behoefte aan was: de mogelijkheid om mee te denken en echt mee te tellen, serieus genomen te worden, ook niet toen de vierendeling in 1996 werd opgeheven.
Het moest 2010 worden. In de geest van de tijd kwam de Provincie met een nieuw plan voor de kleine kernen: het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan, het IDOP.
Gemondenaren werden uitgedaagd met wensen en ideeën te komen en deze ook zelf uit te voeren, in samenwerking met de gemeente. Hier staat een eenmalige subsidie van Provincie en gemeente tegenover.
Door de inzet van enkele Gemondenaren die veel van hun dorp houden, is toen de Leefbaarheidsgroep opgericht en vervolgens zijn enkele tientallen vrijwilligers in werkgroepen hard aan de slag gegaan. Elders op deze website kun je hierover meer te weten komen.

Maar een dorp, de leefbaarheid van een dorp, is nooit afOndertekening convenant Gemeente en leefbaarheidsgroep
Ook nadat de eenmalige subsidie ophoudt, is het belangrijk met zijn allen alert te blijven en voort te bouwen aan ons aantrekkelijke dorp.
De Leefbaarheidsgroep wil daarbij graag haar taak blijven vervullen en is een stichting geworden om haar streven zo meer kracht bij te zetten. De betrokkenheid en inzet van de bevolking blijft echter nodig, want de bevolking zelf blijft verantwoordelijk voor de leefbaarheid, zoals de wethouder zei.
Dat het contact goed is, bleek o.a. uit de flessen wijn die de burgemeester aan de aanwezige nieuwe bestuursleden overhandigde. De voorzitter kreeg daarbij de pen waarmee hij het convenant mocht ondertekenen, cadeau. In een hartelijke sfeer, met een glaasje, konden de aanwezigen maar moeilijk weg komen.

Gemonde, de Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde en de gemeente werken samen verder in goede verstandhouding. Dat mag wel historisch heten!

Toespraak door Willem Marcelis als voorzitter van de Leefbaarheidsgroep Gemonde