headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Voorstel verkeerssituaties veiliger maken

De gemeente wil, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma IDOP Gemonde, in samenwerking met de Leefbaarheidsgroep, in uw woonomgeving de verkeersveiligheid verbeteren. Hier vindt u meer informatie hierover.

Wat doet de werkgroep Ruimtelijke inrichting en Verkeersveiligheid?
In het iDOP Gemonde is opgenomen dat de leefbaarheid onder andere kan verbeteren door verkeerssituaties veiliger te maken. In een werkgroep met inwoners van Gemonde en enkele medewerkers van de gemeente zijn verschillende voorstellen uitgewerkt. Enkele zaken zijn al uitgevoerd: in het buitengebied zijn de kruisingen met de St. Lambertusweg aangepast en binnen de kom is de omgeving Dorpstraat – Akkerstraat – Rietstok aangepast.
In de werkgroep hebben we ervoor gekozen ons zoveel mogelijk te richten op de doorgaande routes. Onveilige situatie op andere plekken zijn ook wel bekeken, als daar een melding voor is gedaan.
Op dit moment zijn meerdere voorstellen zover uitgewerkt, dat we ze aan de inwoners van Gemonde willen voorleggen. Het gaat om de volgende plannen:

  • - Dorpstraat [gedeelte komgrens – Akkerstraat]
  • - Dorpstraat [omgeving theehuis]
  • - kruising St. Lambertusweg – Boomstraat (binnen de bebouwde kom)
  • - schoolomgeving: St. Lambertusweg en Pastoor van Kesselhof.

Daarnaast werken we nog aan een voorstel voor het verbeteren van sociale veiligheid op de fietsroute Gemonde – Sint-Michielsgestel (over de Genenberg) en een voorstel voor het verbeteren van de veiligheid van voetgangers op de Twijnmeer (gedeelte Dreefhoef – Dorpstraat). Hierover is op dit moment nog geen uitgewerkte informatie beschikbaar.

Welke voorstellen zijn er?
Dorpstraat [gedeelte komgrens – Akkerstraat]
Veel mensen vinden dat anderen (te) hard rijden in de Dorpstraat.
Langs de rijbaan ligt er aan alle twee de kanten een rabatstrook. Deze is bedoeld voor voetgangers en het parkeren van auto's. Door deze strook verharding lijkt de weg breed. Automobilisten ervaren de ruimte en rijden dan vaak net iets harder.
Het plan van de werkgroep is om de rabatstrook op een aantal plaatsen op te breken en hier een groenvak te maken. Het vak wordt ongeveer 5 meter lang en 1,5 meter breed. Voor de voetganger blijft er langs de tuin meestal net genoeg ruimte over. Voetgangers kunnen eventueel ook een kort stukje over de rijbaan lopen. De situatie moet dan wel overzichtelijk zijn. Ook nu moeten voetgangers over de rijbaan lopen bij geparkeerde auto's. De beplanting wordt ongeveer 0,7 meter hoog: goed zichtbaar en goed overheen te kijken. Het wordt geen blokhaag, met intensief onderhoud. We kiezen voor een heestersoort die goed dichtgroeit. Het onderhoud van de beplanting wordt gedaan namens de gemeente.
We zouden dit op 6 plekken, verdeeld over het hele stuk weg willen doen. Bewoners die zo'n groenvak voor hun woning willen, kunnen dat de werkgroep laten weten.
Op enkele plekken aan de Dorpstraat valt de eigendomsgrens op dit moment niet samen met de gebruiksgrens. De gemeente kiest ervoor om deze situatie op dit moment niet te regelen of te veranderen. Het voorstel van de groenvakken gaat over de strook die nu als rabatstrook is aangelegd.

Groene uitstraling Dorpstraat
De Dorpstraat is een doorgaande route door Gemonde. In het gemeentelijk groenbeleidsplan hebben we vastgelegd dat we langs deze routes grote of middelgrote bomen willen. Langs de Dorpstraat staan vrijwel geen bomen van enige omvang, ook niet in de particuliere tuinen. Waar mogelijk zouden we in de groenvakken daarom ook een boom willen planten. We kiezen voor een iep. Er zijn soorten die bestand zijn tegen iepenziekte. De iep is bestand tegen verharding en weinig gevoelig voor plagen. De Ulmus 'Columella' houdt een vrij smalle kroon.

Dorpstraat [omgeving theehuis]
De kruising Dorpstraat met Akkerstraat en Rietstok is al aangepast. De nieuwe situatie is nog niet helemaal naar ieders tevredenheid. Dit geldt vooral voor voetgangers uit de Akkerstraat richting kerk en school (en weer terug). We willen dat de rabatstrook (bedoeld voor parkeren en lopen) meer het uiterlijk van een voetpad krijgt. Daarom gaan we de band iets verlengen en vervangen door een overrijdbare band. De verharding willen we veranderen in dubbelklinkers. Die hebben het uiterlijk van een kleine tegel, maar de sterkte van een straatklinker. Omdat de bocht smaller is dan voor de aanpassing, is de ruimte voor vrachtwagens nodig om de bocht te maken. We kunnen er dus geen officieel en verhoogd voetpad van maken. De aanpassing die we nu willen doen, is vooral bedoeld om te voorkomen dat op de hoek geparkeerd wordt. Dit is overigens niet alleen voor voetgangers en vrachtwagens, maar ook voor het gewone autoverkeer prettig. Het zicht wordt dan namelijk niet meer belemmerd.

Kruising St. Lambertusweg – Boomstraat (binnen de bebouwde kom)
Enkele jaren geleden is in Gemonde al een aanpassingsplan uitgevoerd. Gemonde is toen een 30 km/uur-gebied geworden. Op de kruising St. Lambertusweg – Boomstraat is toen een punaise aangelegd. In de praktijk is de snelheidsremmende werking hiervan onvoldoende. Veel mensen vinden de kruising daarom nog steeds niet veilig genoeg. De klachten gaan vooral over de gevaarlijke oversteek voor voetgangers (schoolkinderen), die hun route op het voetpad langs de St. Lambertusweg willen voortzetten.
We willen nu de kruising als geheel verhoogd aanleggen. Dit is vergelijkbaar met de kruisingen van de St. Lambertusweg in het buitengebied, maar afgestemd op een andere rijsnelheid, namelijk 30 km/uur.
Er komen 2 advies-oversteekplaatsen: in de Boomstraat en tussen St. Lambertusweg 75 en 92. In de bochten wordt de band verhoogd aangelegd, zodat de bocht minder ruim wordt en er minder hard gereden kan worden. De haag in de bocht St. Lambertusweg – Boomstraat vervangen we door een groenvak, waarmee de rabatstrook onderbroken wordt. Ook hiermee wordt de bocht verkleind.
Klik hier om de tekening te bekijken.

Schoolomgeving: St. Lambertusweg en Pastoor van Kesselhof
De omgeving van de school blijft altijd een lastige plek. Rond de begin- en eindtijden van de school is het erg druk, maar de rest van de dag is het rustig. We hebben in overleg met de school een klein wijzigingsvoorstel gemaakt.
De ruimte voor ouders om met fietsen te wachten wordt vergroot. De toegang naar het plein, voor kinderen, wordt verplaatst, zodat dit niet op dezelfde plek is als waar ouders staan te wachten.
De langsparkeerplaatsen worden iets opgeschoven richting de St. Lambertusweg.
De oversteekplaats bij de St. Lambertusweg wordt zichtbaarder gemaakt. Door enkele groenvakken kunnen de paaltjes weg. Er komen wel enkele gekleurde beugels, speciaal ontwikkeld om een schoolomgeving te markeren. Ze staan in onze gemeente en de regio op meerdere plaatsen. Ook aan de overkant wordt de oversteekplaats meer zichtbaar, inclusief een boom.
Klik hier om de tekening te bekijken.

Is dat wel veilig?
Als een verkeerssituatie net veranderd is, voelen mensen zich vaak minder veilig. Mensen moeten hun verkeersgedrag aanpassen (nu echt 30 km/uur rijden en verkeer van rechts voorrang geven in plaats van nog steeds bijna 50 km/uur). Wij vinden echter dat we de weg moeten inrichten om bestuurders te stimuleren zich aan de regels te houden. We willen de inrichting van de weg niet afstemmen op mensen die zich niet aan de regels houden. Als mensen aan de nieuwe situatie gewend zijn, voelen ze zich ook veiliger.

Hoe krijgt u meer informatie?
Misschien hebt u nog vragen of vindt u de tekeningen niet duidelijk. De werkgroep Ruimtelijke inrichting en Verkeersveiligheid houdt voor u dinsdag 5 juni een inloopbijeenkomst in Basisschool Sint Lambertus. U bent hier welkom tussen 16:30 en 18:00 uur.
Wij stellen het op prijs als u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wilt laten weten of u komt. Als u deze middag niet kunt, maar wel meer informatie wilt, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de heer R. Sijstermans, bereikbaar op telefoonnummer (073) 553 12 25.

Wanneer worden de plannen uitgevoerd?
In de meeste voorstellen zetten we groenvakken in om de situatie verkeersveiliger te maken. Daarom willen we de aanpassing aan de verharding zo inplannen, dat het groen aansluitend geplant kan worden. Dat betekent dat we de werkzaamheden vanaf oktober uit gaan voeren.
Het volledige uitvoeringsprogramma moet dit jaar worden afgerond. Dat is de voorwaarde voor de subsidie van de provincie.

Hebt u nog meer ideeën?
De werkgroep is al een tijd bezig met plannen maken om de verkeersveiligheid in en om Gemonde te verbeteren. Het is echter mogelijk nog onveilige situaties aan te dragen, al dan niet met oplossing. In de werkgroep kijken we dan of we hier nog iets aan kunnen verbeteren.