headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Uit de vergadering 'leefbaarheidsgroep Gemonde' 26- 4-2012.

Werkgroep verkeer
Er worden contacten gelegd met omwonenden.
Verbeteringen van de geplande verkeerssituaties worden deels voor en deels na de zomervakantie uitgevoerd.(zie website)

Werkgroep werken
Kijken naar geschikte mogelijkheden voor bedrijfsverzamelactiviteiten hier in Gemonde.
Alle nodige stappen om tot voldoende informatie hierover te komen zijn gezet.
Bewoners met beschikbare ruimte en zonder worden met elkaar in contact gebracht.

Werkgroep sociale samenhang
Goedkeuring voor 'trapveldje en skatebaan'is zo goed als rond, er kan gestart worden met de aanleg.Er wordt contact gezocht met inwoners die hierbij een handje kunnen en willen helpen.
Het huiskamer project draait. Er komen voorzichtig wat inwoners kijken. Dat mag nog veel meer.
Er wordt gericht contact opgenomen met inwoners om ze uit te nodigen.
De bekendheid blijkt nog beperkt te zijn, daar wordt aan gewerkt.
Op 26 augustus is er een markt 'Gemondse dag'. (ziewebsite)
In juni is er door Partis een avond georganiseerd voor jongens en meisjes uit Gemonde.
Dit gaat plaatsvinden in de voetbalkantine.

Werkgroep voorzieningen
8 mei is er een belangrijk overleg met het Bisdom.
De groep 'wonen'heeft contact opgenomen met de stichting 'ouderen samen' in Vught.
Zij werken met een enquete formulier om mogelijke huisaanpassingen in kaart te brengen.
Wij maken dit formulier geschikt om digitaal te gebruiken zodat er direct een advies uit kan rollen. Voor de zomer willen we dit uitvoeringsklaar hebben.

Namens de werkgroep 'communicatie'.