headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Lovende woorden voor IDOP-presentatie

20120329- MG 7603Op 29 maart jongstleden zaten enkele tientallen Gemondenaren op de publieke tribune van de raadszaal van hun gemeente. Ze luisterden en keken naar vier dorpsgenoten die in het kader van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) plannen presenteerden aan de Raad die hiervoor speciaal bijeen was. De burgemeester en de betrokken wethouder waren overigens ook aanwezig.

Verbinden

Mensen verbinden, een band smeden met elkaar, verbonden sluiten, deze woorden vormden de kern van de inleiding die Willem Marcelis hield. Ze zijn essentieel voor de leefbaarheid in een gemeenschap, dus ook voor Gemonde. Dat vraagt inzet en vertrouwen in elkaar. Met dat doel is de Leefbaarheidsgroep aan de gang gegaan toen in 2010 duidelijk werd dat Gemonde subsidie kon krijgen voor het IDOP. En wat ze tot nu toe hebben voorbereid, gedaan en gerealiseerd, samen met de vier werkgroepen en de communicatiegroep, is niet niks.

Heldere informatie

Zoals u wellicht weet, zijn er vier werkgroepen met elk een aantal bij hen passende projecten. De woordvoerders van de werkgroepen – Ton v. Houtum, Hans v.d. Schoot, Jean Sebert v.d. Doelen en invaller Willem Marcelis - vertelden rustig, overzichtelijk en compact over de plannen van de werkgroepen en hoever ze daar nu mee zijn. Ook over de zoektocht die ze hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn, werden de aanwezigen kort en duidelijk geïnformeerd.

Aan het eind van de presentatie werd aan de burgemeester, de wethouder en de raadsleden een informatiemap uitgedeeld.

Applaus en waarderende woorden

20120329- MG 7624Er kwam niet alleen applaus, bijna alle politieke partijen hadden ook lovende woorden voor de presentatie én voor de plannen. Ze zijn goed doordacht, gedegen en in samenhang gemaakt, zo werd opgemerkt door meerdere raadsleden. Bovendien is rekening gehouden met haalbaarheid. O.a. het plan voor het centrum, een hart voor het dorp, kreeg extra aandacht. Eén van de aanwezigen noemde dat laatste plan zelfs benijdenswaardig.

Daarna werden vragen gesteld over met name het huiskamerproject, de plaats voor de skatebaan en het trapveldje, de buurtwinkel, appartementen voor ouderen, de koop van de pastorie die op 1 juli vrij komt en de nieuwe plantenhoekjes bij de kiosk. De woordvoerders van de werkgroepen bleken goed in staat antwoord te geven.

En nu verder

April 2013 is belangrijk voor het IDOP en dus voor Gemonde. Wat dan gerealiseerd is, heeft recht op de toegekende subsidie. De leefbaarheidsgroep, mogelijk ook de werkgroepen, blijven bestaan, want bouwen aan een leefbaar dorp houdt niet op.

20120329- MG 761520120329- MG 7626 20120329- MG 7631 20120329- MG 7626 20120329- MG 7626