headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Presentatie Werkgroep Voorzieningen en Wonen

Bijna honderd Gemondenaren waren op 7 maart aanwezig in zaal De Schuif, benieuwd naar de presentatie van de Werkgroep Voorzieningen en Wonen.

Het oorspronkelijke idee was om na te denken over een multi-functioneel gebouw, een groot gebouw waar allerlei maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Al snel werd dit idee verlaten, een dergelijk groot gebouw past immers niet in ons landelijke dorp.

Samen met het onderzoeksbureau IMOSS ontwikkelde de werkgroep een idee voor een dorpshart, voor een mooi en levendig centrum. Een centrum met de bestaande gebouwen. Een centrum waar leren, ontspannen, werken en wonen een plek hebben en waar kinderen, ouderen en andere volwassenen elkaar als vanzelf tegen kunnen komen. Een centrum dat op termijn verbonden kan worden met het terrein van de kiosk.visie

De huidige situatie

Je zou Gemonde een dorp kunnen noemen met lintbebouwing: de meeste bebouwing is te vinden langs een lange weg, de Lambertusweg, zo vertelde Serge Vonk van het IMOSS. Een echt centrum heeft Gemonde niet, wel staan er enkele sociaal belangrijke gebouwen bij elkaar: de kerk, de pastorie met de pastorietuin, de school en de gymzaal. Doordat deze gebouwen aan een doorgaande, drukke straat liggen en ze hun voorkant aan deze straat hebben, kun je dit geen centrum noemen.

Een idee voor een echt centrum

De kerk
De kerk blijft kerk, zeker de komende tien jaar, zo vertelde Ton van Houtum, vice voorzitter van het kerkbestuur. Over de functie van het kerkgebouw na die tijd, moet worden nagedacht.

De pastorie
Omdat pastoor Goedhart om gezondheidsredenen zijn functie neer moest leggen en omdat Gemonde geen nieuwe eigen priester krijgt, komt de pastorie binnen afzienbare tijd leeg te staan. Het bisdom blijkt bereid de pastorie, alleen samen met de tuin, te gaan verkopen, bij voorkeur niet aan een projectontwikkelaar. Idee: beneden in de pastorie, misschien met een passende aanbouw, zou het buurthuis een plaats kunnen krijgen. Boven kunnen bijvoorbeeld flexibele werkplekken komen en vergaderruimtes.
De pastorie heeft natuurlijk wel een opknapbeurt nodig.

De school
Het schoolgebouw is onlangs opgeknapt en functioneert nog prima volgens schoolbestuur en leerkrachten. De prognoses geven aan dat hij de komende tientallen jaren eerder te groot dan te klein zal zijn.

De gymzaal
Het enige gebouw dat uit de toon valt, is de gymzaal. Op deze plaats zou een meer passend en mooier gebouw kunnen komen van maximaal twee woonlagen.
Een nieuwe gymzaal kan bijvoorbeeld aan de school gebouwd worden.

Appartementen voor ouderen
Omdat ook in gemonde het aantal ouderen stijgt, zou er ook aan dezelfde kant van de Lambertusweg, aan het plein, een passend gebouw kunnen komen met enkele kleine appartementen voor, bijvoorbeeld, ouderen.

Een plein
Tussen de gebouwen ligt dan ruimte voor een pleintje of een parkje. Het is wel nodig dat de ingang van de verschillende gebouwen aan de kant van het pleintje komt. En om het pleintje vanuit verschillende kanten op te kunnen lopen of fietsen, moet o.a. het oude kloosterpad in ere hersteld worden. Dat liep langs het diepvrieshuisje bij de kerk (Twijnmeer) door de pastorietuin richting school.

De speelplaats van de school zou voor een deel aan het pleintje liggen.

Parkeren
Op het plein en de paden er naartoe mag geen gemotoriseerd verkeer komen, zo is het voorstel. Naast de kerk kunnen parkeerplaatsen ontstaan, bijvoorbeeld voor het brengen en halen van schoolkinderen. Ook bij de school, want daar verdwijnt een deel van de speelplaats. Zie de tekening.

Om het geschetste centrum ligt een schil, een weg, waar andere bedrijvigheid een kans krijgt, bijvoorbeeld een buurtwinkel. Ook de bestaande horeca hoort daarbij.

Schuiven

Nogmaals, wat gepresenteerd werd, is een idee, een visie. Niets ligt vast en er zijn nog geen verdere stappen ondernomen.

De meeste gebouwen staan er al en met de functies, de bestemmingen, kan geschoven worden. Zo opperde iemand uit het publiek dat in de pastorie ook een winkel zou kunnen komen of een horecagelegenheid. In principe is dit mogelijk, de toekomst gaat uitwijzen wat er gerealiseerd kan worden.

Heikele punten

De leefbaarheidsgroep kent vier werkgroepen. Deze werkgroepen werken samen aan 15 projecten om de leefbaarheid in Gemonde te behouden en verbeteren. Elk project krijgt, afhankelijk van de grootte, een bepaald bedrag. Als een project niet gerealiseerd wordt voor 1 maart 2013, vervalt het bedrag. Het mag ook niet gebruikt worden voor een ander project. Volgens wethouder Ed Mathijssen, die voor de pauze aanwezig was, krijgt misschien een enkel project om zwaar wegende redenen, een jaar extra.

De gemeente heeft pas in 2020 geld voor een multi-functioneel gebouw gereserveerd, dus voor dit vervangende plan.

Over de sociale buurtwinkel onderhandelt de Leefbaarheidsgroep al lang met de vereniging Huis en Erf. De onderhandelingen waren in een ver gevorderd stadium, maar staan nu op een laag pitje. De vereniging blijkt namelijk grote verliezen te hebben geleden.

Zonder dromen geen verandering

Natuurlijk wilden de mensen die aan het idee voor een centrum gewerkt hebben, graag weten of de aanwezigen het idee positief beoordeelden. En dat was zeker het geval: toen er gestemd werd, ging een woud van handen de lucht in! Slechts vijf mensen staken hun hand niet op, niet omdat ze het niet zagen zitten, maar omdat ze niet konden geloven dat het werkelijkheid kan worden. Maar zonder dromen geen verandering, aldus .

En ideeën kunnen alleen maar werkelijkheid worden door enthousiasme, steun en inzet van de Gemondse mensen zelf, zo benadrukte Willem Marcelis aan het begin van de avond.