headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Dorpraad Gemonde

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde is overgegaan in de stichting Dorpsraad Gemonde.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe website voor de Dorpsraad. Als deze klaar is, zal de website van de Leefbaarheidsgroep hiernaar doorverwijzen. En na verloop van tijd zal de website van de Leefbaarheidsgroep ophouden te bestaan.