headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

 Nieuwbouwplan en bouwkavels voor 28 woningen in Gemonde
voorbeeldwoning

 

In de omgeving van de Rietstok in Gemonde zijn plannen voor circa 28 nieuwe woningen. Ontwikkelaars Vrijborg Vastgoedontwikkeling BV en Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV (onderdeel van Koninklijke VolkerWessels) willen 22 ‘nul-op-de-meter’ woningen bouwen, zowel levensloopbestendige woningen als eengezinswoningen. Daarnaast komen er circa zes bouwkavels beschikbaar.

Om dit te realiseren hebben de ontwikkelaars recent grond aangekocht in het gebied. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling): “We geven graag ruimte aan deze plannen en starten hiervoor binnenkort de bestemmingsplanprocedure op.”

Samen met de zes sociale huurwoningen in De Kei, komt het aantal geplande woningen in Gemonde op 34 in totaal. Ruim boven het in het Coalitieakkoord afgesproken aantal van 25. “Door deze combinatie van nieuwe huur- en koopwoningen en de bouwkavels, is Gemonde klaar voor de toekomst,” aldus wethouder Lianne van der Aa (Volkshuisvesting).

‘Nul-op-de-meter’ woningen
Het nieuwbouwplan bestaat volledig uit zogenaamde nul-op-de-meter woningen. Ontwikkelaars Jaap Peijnenburg en Mark Hassink: “Wij zijn ervan overtuigd dat we een mooie balans hebben gevonden tussen woonbeleving, architectuur en landschap. De woningen voldoen daarnaast aan de hoogste duurzaamheidsnormen.” Er komen negen levensloopbestendige woningen en 13 eengezinswoningen. De prijzen van de koopwoningen zullen variëren van € 235.000 tot € 295.000. De bouwkavels worden deels in gebruik genomen door de huidige grondeigenaren. Aan de rand van het nieuwbouwplan komen nog eens twee tot vier ruimte-voor-ruimte kavels beschikbaar.

Planning
Ontwikkelaars, gemeente en omwonenden werken voortvarend samen in het traject. De ruimtelijke procedure wordt op dit moment voorbereid. Daarvoor moeten nog een aantal zaken geregeld worden, zoals de ruimtelijke onderbouwing, afwikkelen van vereiste onderzoeken, overeenstemming over de inrichting van de openbare ruimte en bijbehorende kosten. We verwachten begin juni het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Daaraan voorafgaand organiseren de ontwikkelaars samen met de gemeente een informatieavond over het bouwproject. Zonder tegenslagen verwachten de ontwikkelaars vanaf de zomer de verkoop van de woningen te starten.

Lees meer op de website van de gemeente Sint-Michielsgestel

Foto voorbeeldwoning: Gemeente Sint-Michielsgestel