headerbg2.png
headerbg3.png
headerbg4.png
headerbg5.png

Nieuws van de Leefbaarheidsgroep Gemonde

Handtekeningenactie veiligere wegen Gemonde

verkeersveiligheid

Gaat de verkeersveiligheid van Gemonde u ook aan het hart? Vindt u ook dat het onderhoud van de wegen te wensen overlaat? En dat de bereikbaarheid van voorzieningen hierdoor steeds lastiger wordt? Teken dan de brief die we naar de gemeente gaan versturen, op initatief van de Leefbaarheidsgroep, de vrijwilligers van de Dorpstafel en Alwien Geerts.

Wij vinden dat de veiligheid van en het onderhoud aan de Gemondse wegen zeer te wensen overlaat, dat daardoor de voorzieningen voor kwetsbare groepen, als kinderen en senioren, moeilijk te bereiken zijn en dat er door de gemeente meer gedaan moet worden aan de verkeersveiligheid.

De brief aan verantwoordelijk wethouder Van de Hulsbeek zal vanaf maandag 10 december a.s. ter inzage liggen op verschillende punten in het dorp: o.a. bij Dorpskapper Angelina Pennings, Assurantiebedrijf Klomp, Geerts Adviesgroep, het Eetpunt, de Dorpstafel, het pompstation en de winkel van Willy Schellekens. Daarbij zal een lijst liggen voor het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen van dorpsbewoners die het eens zijn met de inhoud van de brief.

Met steun van zoveel mogelijk inwoners, willen wij laten zien dat het gemeentebestuur de Gemondenaren serieus moet nemen en ervoor moet zorgen dat alle gebruikers van de wegen in Gemonde geen onnodig gevaar lopen.

In een week tijd hebben we 390 handtekeningen verzameld. Op dinsdag 18 december hebben we deze aangeboden aan wethouder Bart van de Hulsbeek. We zijn benieuwd wat hij voor Gemonde gaat doen, wordt vervolgd!

Foto: Martin van Mil