• headerbg2.png
  • headerbg3.png
  • headerbg4.png
  • headerbg5.png

Biologische dorpsmoestuin in Gemonde

Met zes personen hebben we in september 2017 het initiatief genomen om ‘het Landje’ aan de Loopstraat in Gemonde te onderhouden om er op termijn een dorpsmoestuin van te maken. Een dorpsmoestuin waar alle bewoners van Gemonde die graag buiten zijn, mee kunnen komen helpen om te zorgen voor een goede oogst. Het is de bedoeling om een plek te creëren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar aan de slag kunnen gaan en waar kinderen en volwassenen lekker in de natuur kunnen zijn. ‘Het Landje’ dankt zijn naam aan de eigenaren die het perceel circa twintig jaar geleden kochten als landbouwgrond en het met liefde en toewijding omtoverden tot een mini natuurgebied inclusief moestuin, bloemenpluktuin, hoogstamfruitbomen en poel. Zij gingen bijna dagelijks, zoals ze het zelf noemden, naar 'Het Landje'.

Omdat het hier een behoorlijk arbeidsintensief perceel betreft zijn de zes genoemde personen er, in goed overleg met de eigenaren, ingestapt om er voor en door Gimmese mensen een gezamenlijke dorpsmoestuin van te maken. Het is een biologisch Landje wat wil zeggen dat we geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en het tuinafval gebruiken als compost. De basis van ‘Het Landje’ werd door de eigenaren gelegd. Hun levenswerk willen we niet veranderen maar graag uitbreiden. Zo willen we er kinderen de natuur laten beleven en activiteiten organiseren. Verder hebben we er enige schapen lopen voor het beheer van het gras.

De groep heeft intussen diverse koolsoorten, wortels, erwten, boontjes, rabarber, bieten en meer gezaaid en gaat doorgaans op vrijdag met elkaar aan de slag om alles te onderhouden. Ook zijn er bloemen gezaaid met het oog op de bijen die gehuisvest zijn in vier bijenkasten. Het plan is om het voorjaar en de zomer aan te grijpen om zelf te ervaren wat er nodig is om ‘Het Landje’ goed te beheren. Indien het succesvol blijkt te zijn, is het aansluitend de bedoeling om de groep uit te breiden met meerdere liefhebbers en het een plek te laten zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen aan de slag gaan.

Interesse om mee te werken?
Neem dan contact op met Maria van den Oever, een van de initiatiefnemers op telefoonnummer 073 - 551 1925.

Dorpsmoestuin foto Wendy van Lijssel WEB
Foto: Wendy van Lijssel

 BMF Transparant

De leefbaarheidsgroep heeft vanuit het activiteitenfonds van de Brabantse Milieufederatie een bijdrage van € 300,- gekregen om in 2018 de moestuin en de bloementuin verder te ontwikkelen.