• headerbg2.png
  • headerbg3.png
  • headerbg4.png
  • headerbg5.png

Notulen

De notulen van de vergadering van 26 april 2012 zijn via onderstaande link te lezen:

Een historische gebeurtenis

Het was 25 mei 2012. Buiten scheen de zon uitbundig, binnen in dorpshuis De Kei heerste een feestelijke, ontspannen sfeer. Het was zover: de Leefbaarheidsgroep werd een stichting en met de gemeente werd een convenant gesloten om in goede samenwerking verder te gaan op de ingeslagen weg.
De gemeente werd officieel vertegenwoordigd door burgemeester Pommer en wethouder Mathijssen, de Leefbaarheidsgroep door de volgende vertegenwoordigers van het nieuwe stichtingsbestuur: Leny de Pooter, Willem Marcelis, Hans Slegers, Jean-Sebert v.d. Doelen en Hans v.d. Schoot. Verder zat ook notaris E.C. van Luijn uit Boxtel achter de tafel.

Leefbaarheidsgroep op de markt

Op 28 mei, tweede pinksterdag, stond ook de Leefbaarheidsgroep met een kraam op de Gemondse rommelmarkt.

Voorstel verkeerssituaties veiliger maken

De gemeente wil, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma IDOP Gemonde, in samenwerking met de Leefbaarheidsgroep, in uw woonomgeving de verkeersveiligheid verbeteren. Hier vindt u meer informatie hierover.